Policijas sadarbība ar iedzīvotājiem

Iedzīvotāji ir viens no svarīgākajiem informācijas avotiem. Policijas darba pienākumi tiek veikti ar iedzīvotāju palīdzību. Policijas darbiniekam ir jāuzņemas iniciatīva un jānodibina kontakts ar apkalpojamās teritorijas iedzīvotājiem. Svarīgi ir uzturēt saikni ar iedzīvotājiem, kuru rīcībā ir daudz informācijas par to, kas notiek apkalpojamā teritorijā. Uzturot kontaktus un regulāri veicot pārrunas ar iedzīvotājiem tiek panākts sadarbošanās un savstarpējās uzticēšanās moments, kam ir liela nozīme kārtības uzturēšanā un cīņā ar noziedzību. Tas, ka cīņa ar noziedzību ir ne tikai policijas, bet arī sabiedrības uzdevums, jāapzinās ne tikai kārtības policijas dienesta inspektoram, bet arī iedzīvotājiem. Pašreizējā situācijā jādarbojas ne vien ilgi un kvalitatīvi, bet arī tā, lai iedzīvotājos ieviestu ticību ne vien policijas darbiniekam pašam, bet visai Valsts policijai.

Iedzīvotāji var būt par informācijas avotiem vairākos veidos. Pirmkārt ir jāmin tas, ka policijas iecirkņa inspektoram ir jāpieņem iedzīvotāji un tie jāuzklausa. Tas ir jādara viņiem pieņemamā laikā. Vadītājiem tas ir jādara saskaņā ar savu kompetenci un jāizskata šo cilvēku mutvārdos izteiktās sūdzības un/vai priekšlikumus (suomalaiset rahapelit). Policijas pārvaldēs ar iesniegumu pieņemšanu un izskatīšanu nodarbojas tieši iecirkņa inspektori. Policijas pārvaldes priekšnieks nosaka vietu un laiku, kad iecirkņa inspektoram apkalpojamā teritorijā jāpieņem apmeklētāji, un nodrošina iedzīvotāju informēšanu par to.

Pie iecirkņa inspektora var griezties iedzīvotāji ar dažādiem iesniegumiem, kas ir rakstveidā uz papīra vai mutiski izteikti. Neskatoties uz sūdzību skaitu, policijas iestādē var griezties arī ar priekšlikumiem par dažādām uzlabošanas darbībām. Visus iesniegumus un priekšlikumus, iecirkņa inspektors ieraksta savā dienesta žurnālā. Šādā veidā inspektors var iegūt daudz noderīgas informācijas par notiekošo apkalpojamajā teritorijā. Iedzīvotāji ar saviem iesniegumiem pie iecirkņa inspektoriem griežas ne tikai pieņemšanas noteiktajā laikā, bet arī citā laikā. Policijas iecirkņa inspektori lielāko daļu sava darba pavada savā apkalpojamā teritorijā, un līdz ar to darbs jāorganizē tā, lai kaut viens iecirkņa inspektors atrastos iecirknī – ja pie policijas iecirkņa inspektora griežas apmeklētājs, tad šī persona ir jāpieņem un jāuzklausa.

Sabiedrība no policijas to, lai tie būtu laicīgi uz vietas, kad tas ir nepieciešams, pieejamību un cilvēcīgu atsaucību. Sabiedrība vēlas, lai policija cīnās pret un samazina noziedzības līmeni, kā arī atklāj vairāk noziegumus. Policijas darba prioritātes jāplāno tā, lai tās balstītos uz vietējas sabiedrības vajadzībām un aktuālām problēmām. Ir nepieciešams ieviest arī sabiedrības aptaujas par policijas darba kvalitāti un efektivitāti. Policiju demokrātiskā valstī galvenokārt raksturo tās atbildība sabiedrības priekšā, atvērtība un nesavtīga vēlme godīgi un taisnīgi kalpot tās pārstāvjiem.

Policijai demokrātiskā valstī kā šī ir atbildība, ko tā nes attiecībā uz rezultatīvām darbībām sabiedrības priekšā, tai rūp tas, lai sabiedrība būtu apmierināta ar viņu darbu. Policijas darbības prioritātes nosaka arī sabiedrības vajadzības, kuras bieži mainās.

Sadarbība ar sabiedrību policijai palīdz sasniegt trīs mērķus – veikt noziegumu profilaksi, novēršanu un atklāšanu. Policijai ir nepieciešama sadarbība ar sabiedrību, lai iegūtu informāciju un laikus uz to reaģētu likumā noteiktā kārtībā. Būtībā var teikt, ka policijas darbība izolēta no iedzīvotājiem ir lemta sakāvei, savukārt iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt palīdzību no policijas. Līdz ar to ir svarīga abpusēja sadarbība labākam savstarpējam risinājumam.

Informācija iegūta no http://www.alfakasino.com.